Sportmassage

Massage is een al van oudsher toegepaste methode voor therapie, maar vooral ook voor verzorging.

Sportmassage is een goed middel om herstel na inspanning te bevorderen en een hulp ter voorbereiding op belasting.

Bij sport wordt het lichaam vaak totaal belast.

Door bepaalde bewegingspatronen worden sommige gedeelten van het lichaam extra belast. De spieren en de bijbehorende structuren hebben bij overbelasting vaak veel te lijden. Dat uit zich in vermoeidheid, stijfheid en pijn. Eenvoudige spierpijn betekent dat er minimale beschadiging is opgetreden van spiercellen. Door onvoldoende herstel ontstaat steeds meer overbelasting, waardoor ten slotte een blessure ontstaat.

Veel chronische klachten op latere leeftijd vinden hun oorsprong in vroegere overbelasting van het lichaam. Als de spieren niet in goede conditie zijn, kunnen andere structuren overbelast worden.

Diverse aandoeningen worden verklaard uit insluipende veranderingen in het spierweefsel. Massage is er vooral op gericht deze insluipende problematiek en veranderingen in het spierweefsel te bestrijden.

Niet alleen voor topsporters maar ook voor alle andere sportbeoefenaars is massage, mits vakkundig toegepast een bruikbaar hulpmiddel geworden. Een denkfout welke vaak gemaakt wordt is, dat bijna iedereen denkt dat sportmassage alleen voor sportende mensen bedoeld is. Maar werken kan soms een hele zware sport zijn en ook voor die “atleten” kan een sportmassage de oplossing zijn om in een goede conditie te blijven.

JE HEBT MAAR EEN LICHAAM, BEN ER DAN OOK ZUINIG OP!

Sportmassage is in te delen in drie categorieën/doelen:

  • Preparatief: Voorbereidend op de komende belasting
  • Preventief: Blessure voorkomend
  • Curatief: Herstel van de toestand van het bewegingsapparaat

Het effect van de massage wordt bepaald door de intensiteit.

De intensiteit van de massage is afhankelijk van:

  • De kracht: of druk die uitgeoefend wordt op bepaalde spiergroepen
  • De richting: op het spiervezelverloop die van invloed is op de intensiteit van de prikkel
  • De snelheid: moet over het algemeen rustig zijn
  • De tijd: die bijdraagt in de effectiviteit van een massage

Er kan een keuze gemaakt worden uit een gedeeltelijke of algehele massage in een nader te bepalen tijdsduur.