Bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een vorm van massage waarbij een intense prikkel wordt gegeven aan het onderhuids bindweefsel. Het doel is een wisselwerking te bewerkstelligen tussen inwendige organen en de huid, spieren, botten, enz. Bindweefselmassage wordt ook wel segmentale therapie of reflextherapie genoemd.

Bindweefselmassage is gebaseerd op het aanwezig zijn van reflexzones in de neurologische structuur van het lichaam. Hiermee is de wisselwerking cq neurale beïnvloeding tussen een orgaan enerzijds en een deel huidoppervlak, een spier of bot anderzijds verklaard. We spreken dan van segmentale relaties die elkaars werking kunnen beïnvloeden. Wanneer een storing binnen een segment optreedt is deze het eerst zichtbaar en voelbaar in het onderhuids bindweefsel. Door verminderde stofwisseling treedt uitdroging op met huidintrekkingen (zichtbaar) en huidverklevingen (voelbaar) tot gevolg. Er is sprake van een segmentale dysregulatie.

bindweefsel-zones

Bindweefselmassage werkt reflectoir, d.w.z. er wordt een prikkel toegediend aan het onderhuids bindweefsel. Via de zenuwbanen wordt het vegetatieve (autonome) centrale zenuwstelsel geprikkeld en opnieuw geactiveerd. Het lichaam wordt vervolgens in een staat van herstel gebracht. De massagetechniek kan zeer effectief zijn wanneer het lichaam langdurig overbelast is.

Technieken

Er zijn verschillende vormen van bindweefselmassage. Bij de oppervlakkige techniek wordt heel voorzichtig gemanipuleerd door middel van lichte strijkingen met vingertoppen. Een tweede techniek is het rollen van huidplooien om zo de bindweefsels vrij te maken van de onderlaag. Dit kan aanvoelen als scherpe pijn. Bij de derde techniek trekt de masseur met de vingertoppen sporen in de huidplooien. Ook dit kan scherp en snijdend aanvoelen.

 

Effect

De effecten van een bindweefselmassage kunnen zeer groot zijn. Het kan voorkomen dat iemand heftig reageert op de massage, de huid wordt dan rood. Ook kan de massage als onprettig en zelfs als pijnlijk ervaren worden. Iemand kan zich na een massage ook vermoeid voelen. Deze verschijnselen dienen binnen 24 uur voorbij te zijn.

Mogelijke bijwerkingen die tijdens de massage optreden (hoofdpijn, duizeligheid, klachten in armen of benen) kunnen door zogenaamde ‘ontstoringspunten’ opgeheven worden.

Om een goede vegetatieve omschakeling te krijgen (van spanning naar ontspanning), is het van belang om de eerste behandelingen snel op elkaar te volgen.

Na meerdere behandelingen kunnen klachten verdwijnen.

 

Voor welke problemen wordt het gebruikt?

Bindweefselmassage kan een positief effect hebben op verschillende klachten zoals hoofdpijn en migraine, buik en borstkas aandoeningen, maag en darm aandoeningen, doorbloedingsstoornissen, chronische verkoudheid, aandoeningen aan het bewegingsapparaat, gewrichtsproblemen en slapeloosheid.

De technieken hebben een positief effect op een verslapte of slecht doorbloede huid en op cellulite, striae en littekenweefsel.

Om een indicatie voor het toepassen van bindweefselmassage te krijgen wordt vooraf een inspectie en observatie van de huid uitgevoerd. Vervolgens wordt geïnformeerd naar specifieke klachten die te maken hebben met de werking van organen en ingewanden, bestaande ziektebeelden of aandoeningen uit het verleden. Wanneer een segmentale relatie kan worden gelegd met de huidige klachten in de huid, spier of bot dan kan een behandeling met bindweefselmassage worden toegepast.

 

Contra-indicaties:

Onwel zijn zonder bekende oorzaak, algehele sterke uitputtingstoestand, hoge koorts, overmatige histamine-reactie van de huid, defecte huid (plaatselijke contra-indicatie), kwaadaardige tumoren (in overleg met behandelend arts), ernstige neurologische aandoeningen (zoals MS).