Bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een vorm van massage waarbij een intense prikkel wordt gegeven aan het onderhuids bindweefsel. Het doel is een wisselwerking te bewerkstelligen tussen inwendige organen en de huid, spieren, botten, enz. Bindweefselmassage wordt ook wel segmentale therapie of reflextherapie genoemd.

Bindweefselmassage is gebaseerd op het aanwezig zijn van reflexzones in de neurologische structuur van het lichaam. Hiermee is de wisselwerking cq neurale beïnvloeding tussen een orgaan enerzijds en een deel huidoppervlak, een spier of bot anderzijds verklaard. We spreken dan van segmentale relaties die elkaars werking kunnen beïnvloeden. Wanneer een storing binnen een segment optreedt is deze het eerst zichtbaar en voelbaar in het onderhuids bindweefsel. Door verminderde stofwisseling treedt uitdroging op met huidintrekkingen (zichtbaar) en huidverklevingen (voelbaar) tot gevolg. Er is sprake van segmentale dysregulatie.