Intake

Voorafgaand aan de sportmassage vindt een intake gesprek plaats.

De intake bestaat uit een gesprek met de behandelaar, welke gevolgd wordt door eventuele functietesten en diverse metingen van het lichaam.

Met het functieonderzoek dat wordt uitgevoerd, wordt nagegaan of het bewegingsapparaat functioneert, zoals het hoort te functioneren.

Aan de hand van vragenlijsten (sociale anamnese) wordt een beeld verkregen, dat bepalend is voor het verdere verloop van het behandelproces.

De resultaten van de intake vormen dus de basis voor uw persoonlijke behandeling. Vanuit het intake gesprek wordt ook duidelijk welke behandeling het beste bij u past of juist niet (contra-indicaties).

Aan de extra tijd en handelingen, die besteed worden aan de intake en welke ongeveer 1 uur in beslag nemen, verreken ik géén extra kosten en zijn inbegrepen bij de eerste behandeling.